Skänk din ersättning!

Visste du att du kan skänka din ersättning till välgörande ändamål? Just nu skickar vi lämnade bidrag till Glädjeruset och Hugos stiftelse!


2020 Skänktes 6 972 Kr till Svenska Naturskyddsföreningen
2021 Skänktes 13 247 Kr till WWF Rädda regnskogen
2022 Skänktes 17 644 Kr till WWF Rädda regnskogen

2023 Skänktes 20 000 Kr till Glädjeruset & Hugos stiftelse

2023-12-18

→Tillbaka